SK-kurs Klinisk genetik, Stockholm 11-15/3

Karolinska anordnar en SK-kurs i klinisk genetik i Stockholm, 11-15 mars 2024. Kursen riktar sig främst till ST-läkare i klinisk genetik. Delmål som täcks enligt SOSFS 2015:8 är c1, c2, c4, c7, c11 och enl HSLF-FS 2021:8 STc1, STc2, STc4, STc7, STc11. För ytterligare information och anmälan, gå till Socialstyrelsens kurskatalog och sök på ”klinisk genetik”.

Skrivelse om skyddad titel för SG och GV

Föreningen Sveriges Sjukhusgenetiker (SSG) och Svenska Föreningen för Genetiska Vägledare (SFGV) har i samarbete med SFMG, Genomic Medicine Sweden (GMS) och Nationella Programområdet (NPO) för sällsynta diagnoser utfärdat en skrivelse som beskriver behovet att reglera titlarna sjukhusgenetiker respektive genetisk vägledare. Skrivelsen har denna vecka insänts till statsråden Jakob Forssmed och Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet.

SFMG: Policy om disputationer

På förekommen anledning har SFMG:s styrelse nyligen diskuterat frågan om annonsering av disputationer på sfmg.se, då sådan annonsering inte har skett de senaste åren. Styrelsen vill uppmuntra till spridning av genetisk forskning, där kravet för att få sin disputation annonserad är att doktoranden är betalande medlem till SFMG. Alla doktorander och medlemmar som satt disputationsdatum är alltså varmt välkomna att höra av sig till föreningens sekreterare!

Policydokument sjukhusgenetiker och genetisk vägledare

Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) har publicerat rekommendationer angående certifiering av sjukhusgenetiker och genetiska vägledare vid verksamheter som utför klinisk genetisk utredning och diagnostik, se nedanstående pdf-fil.

Policydokument: SFMG-certifiering sjukhusgenetiker och genetiska vägledare
Policydokument: SFMG-certifiering sjukhusgenetiker och genetiska vägledare
Policydokument-SFMG-certifiering-sjukhusgenetiker-och-genetiska-vagledare.pdf
200.1 KiB
662 Downloads
Detaljer

Påminnelse certifiering

SFMGs utbildningsgrupp uppmuntrar alla genetiska vägledare och biträdande sjukhusgenetiker att se över den utbildningsplan som har tagits fram av utbildningsgruppen och att också ansöka om certifiering hos SFMG. Att följa utbildningsplanen och uppnå certifiering är till nytta för både egen utveckling, yrkesprofessionen och den klinik man är anställd vid. De som har godkänts under året erhåller diplom i samband med Genetikdagarna som SFMG arrangerar i januari varje år. För att hinna med certifieringsprocessen och nå ett beslut på kommande årsmöte bör ansökan ses över och skickas in till SFMG sekreterare senast 15 november.

Artikel – genetisk vägledarutbildning i Sverige

Utbildningsgruppen för genetiska vägledare har publicerat en artikel om processen att bli SFMG-certifierad genetisk vägledare, Developing a national certification pathway for genetic counselors in Sweden – a short report. Se nedanstående pdf-fil.

Artikel_Developing a National Certification Pathway for Genetic Counselors in Sweden_Pestoff et al_2019
Artikel_Developing a National Certification Pathway for Genetic Counselors in Sweden_Pestoff et al_2019
Artikel_Developing-a-national-certification-pathway-for-genetic-counselors-in-Sweden_Pestoff-et-al_2019.pdf
220.3 KiB
1007 Downloads
Detaljer

Kurs i klinisk genetik och genetisk vägledning, Lund

I samarbete med Klinisk genetik (Region Skåne) och Centrum för sällsynta diagnoser Syd (Södra sjukvårdsregionen), arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet en uppdragsutbildning Klinisk genetik och genetisk vägledning I (15hp) med start HT 2019 och avslut vårterminen 2020. För ytterligare information och anmälan, se denna pdf-fil:

Kurs i Klinisk Genetik och Genetisk Vägledning_Lund 2019
Kurs i Klinisk Genetik och Genetisk Vägledning_Lund 2019
Kurs-i-klinisk-genetik-och-genetisk-vagledning_Lund-2019.pdf
521.0 KiB
1091 Downloads
Detaljer