Svensk förening för genetiska vägledare, SFGV

Denna sida administreras i sin helhet av Svensk förening för genetiska vägledare (SFGV), vilka också ansvarar för innehållet.


Svensk förening för genetiska vägledare

Svensk förening för genetiska vägledare, SFGV, är en professionsförening som arbetar för att skapa nätverk och kunskapsutbyte mellan landets genetiska vägledare. Detta åstadkoms bl.a. genom att föreningen anordnar fortbildningsdagar och träffar för kollegial handledning för medlemmarna. SFGV jobbar också för att synliggöra genetisk vägledaryrket och tillsammans med Sveriges sjukhusgenetiker driver man frågan om skyddad yrkestitel samt egen AID-kod. Föreningen samarbetar också med SFMG:s utbildningsgrupp gällande utbildningsfrågor och certifieringskrav.

Genetiska vägledare jobbar nära patienter och familjer som utreds för genetiskt betingad sjukdom. Deras arbetsplats är ofta, men inte alltid, en klinisk genetisk enhet vid någon av landets universitetssjukhus. I arbetsuppgifterna för genetiska vägledare ingår bl.a. att hålla i mottagningsverksamhet, där patienter som är under utredning ges genetisk vägledning vilket bl.a. inbegriper information om genetisk testning och psykosocialt omhändertagande. Ofta kartlägger den genetiska vägledaren patientens släkthistoria och sammanfattar denna i ett släktträd, vilket utgör en viktig del av det medicinska bedömningsunderlaget. Andra arbetsuppgifter kan vara att utbilda och informera sjukvårdspersonal om genetiska tillstånd och utredningsgången.

Landets genetiska vägledare har olika grundprofessioner, bl.a. sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, molekylärbiologer och psykologer, och i den breda kompetensbasen har professionen sin främsta styrka. För att säkerställa patientsäkerheten och genetisk vägledning av högsta kvalité har man, i linje med European Board of Medical Genetics, inrättat möjlighet för erfaren vägledare att certifiera sig som genetisk vägledare via SFMG. Mer information om certifieringen hittar du i Utbildningsprogram för SFMG-certifiering som genetisk vägledare (se Filarkiv nedan).

Sedan 2022 är SFGV en professionsförening inom Naturvetarna.

Medlemskap

För att ansöka om medlemskap i SFGV skickar du ett e-postmeddelande till styrelse@sfgv.se
Medlemsavgiften är 200 kr/år men medlemskap är kostnadsfritt för dig som är student.
Kort efter att vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse som bl.a. innehåller inbetalningsuppgifter.
När du ansöker om medlemskap i SFGV godkänner du samtidigt att vi registrerar dina uppgifter i föreningens medlemsregister.

Kontakt

Välkommen att kontakta SFGVs styrelse via e-postadressen: styrelse@sfgv.se

SFGV styrelse

Befattning Namn Ort
Ordförande Daniel Madan Andersson Linköping
Vice ordförande Charlotta Ingvoldstad Malmgren Stockholm
Sekreterare Bodil Edman Ahlbom Uppsala
Kassör Lena Brunnberg Uppsala
Webbansvarig Jenny Von Salomé Stockholm
Ledamot Madeleine Dewerand Stockholm
Suppleant Rosalie Säregård Göteborg
Suppleant Anna Hellquist Uppsala

Filarkiv


Övriga länkar

Masterutbildning genetisk vägledning, Linköpings universitet
Sedan 2021 finns en masterutbildning i genetisk vägledning i Sverige, vilken ges vid Linköpings Universitet (120hp).