Utbildningsgrupp

Utbildningsgruppen inom SFMG initierades för att se över och förbättra specialitetens interna utbildning vad gäller ST-utbildningen och fortbildningskurser. Enligt Socialstyrelsens aktuella riktlinjer finns också ett krav på att alla utbildningsenheter för specialister ska ha en ST-studierektor, och SFMGs utbildningsgrupp ansvarar för samordningen av SPUR-inspektioner inom klinisk genetik.

Dessutom har gruppen som målsättning att skapa utbildningsmöjligheter för sjukhusgenetiker och genetiska vägledare, samt generellt stimulera till nya utbildningar inom klinisk genetik och angränsande ämnesområden. Utbildningsgruppen arbetar direkt mot och biträder styrelsen för Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik.

Utbildningsgruppen har en styrgrupp bestående av Emma Tham (läkare), Charlotta Ingvoldstad (genetisk vägledare) och Elin Lundblad-Andersson (sjukhusgenetiker).

Medlemmar i utbildningsgruppen

Ort Namn Funktion
Umeå vakant Sjukhusgenetiker
Umeå Katarina Englund Genetisk vägledare
Umeå Frida Nordin Läkare och ST-studierektor
Uppsala Karin Runestam Genetisk vägledare
Uppsala Hans Matsson Sjukhusgenetiker
Uppsala Niklas Dahl Läkare och ST-studierektor
Örebro Madelene Larsson Genetisk vägledare
Stockholm Charlotta Ingvoldstad Genetisk vägledare
Stockholm Emma Tham Läkare och ST-studierektor
Stockholm Anna Hammarsjö Sjukhusgenetiker
Linköping Karolina Engström Läkare och ST-studierektor
Linköping Pia Palmebäck Sjukhusgenetiker
Linköping Rebecka Pestoff Genetisk vägledare
Göteborg Cecilia Hulthe Läkare och ST-studierektor
Göteborg Aida Muslimovic Sjukhusgenetiker
Göteborg Rosalie Säregård Genetisk vägledare
Lund Elin Lundblad-Andersson Sjukhusgenetiker
Lund Anne-Charlotte Lincoln Genetisk vägledare
Lund Nina Larsson Läkare och ST-studierektor

Interna utbildningsdokument

Externa utbildningsdokument

« Stadgar :: Arbetsgrupp för etik och policy (EoP) »