SFMG

Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik

Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) är en sammanslutning av personer intresserade av genetiska frågeställningar inom den medicinska vetenskapen. Föreningen är öppen för alla med professionell anknytning till medicinsk och klinisk genetik. SFMG utgör Svenska Läkaresällskapets medlemsförening för medicinsk genetik och genomik och är tillika specialitetsförening i klinisk genetik inom Sveriges läkarförbund.

SFMG
The first metaphase showing the correct number of 46 chromosomes in humans. Photographed in Lund, Sweden on December 22, 1955. Later published in Tjio J. H. and Levan A., (1956). The chromosome number of man. Hereditas 42: 1–6.

SFMGs ändamål är att främja den medicinska genetikens och genomikens utveckling genom att tillhandahålla expertkompetens i dialog med den medicinska professionen, myndigheter och samhälle. Föreningen anordnar också vetenskapliga föredrag samt diskussioner och möten kring aktuella frågeställningar i medicinsk och klinisk genetik. SFMG är medlem av The International Federation of Human Genetic Societies (IFHGS) som är en världsomspännande organisation för medicinska och kliniska genetiker. Föreningen är också associerad med European Society of Human Genetics (ESHG).

The Swedish Society of Medical Genetics and Genomics

SFMG (The Swedish Society of Medical Genetics and Genomics) is the professional society for clinical and medical genetics in Sweden. For further information, you are welcome to contact the board of SFMG.