Sveriges sjukhusgenetiker, SSG

SSG

 

 

 

 

Sveriges sjukhusgenetiker, SSG, är en professionsförening som arbetar för att synliggöra landets sjukhusgenetiker och deras kompetens.

Sjukhusgenetiker arbetar vid kliniskt genetiska enheter, som finns vid universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro samt hos privata vårdgivare som utför genetisk diagnostik. Arbetsuppgifter inkluderar tolkning och rapportering av resultat från genetiska analyser, kvalitetssäkring av laboratorieverksamheten, samt utveckling och implementering av nya metoder i klinisk genetisk laboratoriediagnostik.

SSG arbetar bland annat för införandet av en kompetens- och karriärstege för sjukhusgenetiker, samt att skapa en egen AID-kodning/etikett för yrkeskategorin inom Regionerna.
SSGs styrelse utgör även utbildningsgruppen inom Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) gällande certifiering, utbildningsfrågor och fortbildningsdagar för sjukhusgenetiker.

För medlemsansökan kontakta ordförande i SSG.

Kontakt

Ordförande: Hans Matsson
E-post: hans.matsson@akademiska.se

SSG styrelse

Befattning Namn Ort
Ledamot vakant Umeå
Ordförande Hans Matsson Uppsala
Ledamot Anna Hammarsjö Stockholm
Ledamot Emma Samuelsson Göteborg
Ledamot Pia Palmebäck Linköping
Ledamot Elin Lundblad-Andersson Lund

Filarkiv

Interna utbildningsdokument sjukhusgenetiker

Externa utbildningsdokument sjukhusgenetiker

Övriga länkar

Sveriges sjukhusgenetiker (SSG)
Sveriges sjukhusgenetiker, SSG, är en professionsförening inom Naturvetarna. På denna sida står det hur man kan bli medlem i SSG. Medlemskap kostar ingenting, men förutsättningen är att man är medlem i Naturvetarna, samt har SFMG-godkännande som sjukhusgenetiker, alternativt är under utbildning som sådan.

European registered Clinical Laboratory Geneticist (ErCLG)
Sjukhusgenetiker som arbetar som specialist vid diagnostiska laboratorier kan ansöka till European Board of Medical Genetics (EBMG) för att bli ”European registered Clinical Laboratory Geneticist (ErCLG)”. Ansökan kan påbörjas mellan 15 juli och 15 oktober varje år. För detaljer om ansökningsproceduren, se EBMGs hemsida.