Arbetsgrupper

SFMG samarbetar med ett flertal andra specialiteter i olika arbetsgrupper och nätverk kring framtagande av nationella vårdprogram och andra state-of-the-art dokument för klinisk handläggning, deltagande i forskningsprojekt, anordnande av gemensamma möten m.m.

Arbetsgrupper