Kvalitetsgrupp

Föreningens kvalitetsgrupp har arbetat tillsammans med SWEDAC för att ta fram kriterier för ackreditering av klinisk genetisk verksamhet. Föreningen tar även fram interna riktlinjer för kvalitetssäkring, som listas nedan.

Medlemmar i kvalitetsgruppen

Ort Namn
Umeå Elin Granström
Örebro Anna Green
Uppsala Kim Nordström
Stockholm Marita Forsberg
Linköping
Göteborg Julia Asp
Lund Marcela Vicencio Fernandez

Dokument


SWEDAC – Ackreditering av klinisk genetisk verksamhet
Krav- och vägledningsdokument för ackreditering av laboratoriemedicin inklusive klinisk genetik från SWEDAC.


« Arbetsgrupp för etik och policy (EoP) ::