Kvalitetsgrupp

Föreningens kvalitetsgrupp har arbetat tillsammans med SWEDAC för att ta fram kriterier för ackreditering av klinisk genetisk verksamhet. Arbetet resulterade i SWEDAC-dokumentet ”Ackreditering av klinisk genetisk verksamhet” som därefter legat till grund för ackrediteringen av kliniskt genetiska enheter i Sverige. Föreningen tar även fram interna riktlinjer för kvalitetssäkring, som listas nedan.

Medlemmar i kvalitetsgruppen

Kvalitetsgruppen består av representanter för de sex kliniskt genetiska enheterna. Vid eventuella frågor ombeds ni i första hand meddela styrelsen via SFMGs kontaktformulär.

Dokument

« Arbetsgrupp för etik och policy (EoP) ::