Medlemsansökan

Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) är öppen för alla med professionell anknytning till medicinsk och klinisk genetik. Årsavgiften är för närvarande 200 kr. Vill du bli medlem? Fyll i formuläret nedan så blir du kontaktad av vår skattmästare!
SFMG följer dataskyddsförordningen GDPR för lagring av personuppgifter. Dessa uppgifter används för att upprätthålla ett medlemsregister. Ansvarig för dina personuppgifter är styrelsen i SFMG. Som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund så delar SFMG dina personuppgifter med dessa två organisationer, men personuppgifter kommer inte spridas till någon ytterligare tredje part utan att du har gett din tillåtelse till det. Du har rätt att veta vilka personuppgifter SFMG lagrar, få tillgång till dina uppgifter samt korrigera dina uppgifter om de är felaktiga.

Om du meddelar att du inte längre vill vara medlem i SFMG eller inte längre är medlem på grund av utebliven inbetalning av medlemsavgift kan du lämna ett meddelande via vårt kontaktformulär där du begär att dina personuppgifter raderas. Du behöver i så fall inte ange något skäl till att få dina personuppgifter raderade.