Riktlinjer

På denna sida presenteras kliniska riktlinjer, kvalitetsdokument och andra styrande och/eller vägledande dokument som är av vikt för arbetet vid kliniskt genetiska enheter. Innehållsansvariga framgår av respektive dokument.

Hematologisk genetik

Cytogenetiska och molekylärgenetiska förändringar i maligna hematologiska sjukdomar

Cancergenetik (ärftlig cancer)

Ärftligt ökad risk för cancersjukdom diskuteras ofta i de nationella vårdprogrammen för respektive cancerform. SFMG har vissa interna texter bland nedanstående filer, medan andra är kopierade från vårdprogrammen. Se också denna RCC-sida med direktlänkar till ärftlighetskapitel.

Kardiogenetik

Pediatrisk genetik

Kvalitetsriktlinjer

Etik- och policygruppen (EoP)


« Patientinformation genomik :: Publikationer »