Kardiogenetik

Svenskt kardiogenetiskt nätverk

Ett nationellt kardiogenetiskt nätverk bildades formellt i september 2012 som ett samarbetsprojekt mellan läkare och genetiska vägledare/sjuksköterskor som är verksamma med kardiogenetisk vägledning vid de genetiska och kardiologiska enheterna i landet. Det har funnits ett stort behov av att inventera hur verksamheterna ser ut på de olika orterna, att dra upp gemensamma förslag till riktlinjer för vägledningen, ha gemensamma utbildningsdagar, etablera ett nationellt register mm. En del av informationsmaterialet finns tillgängligt på denna hemsida. Här kommer också att finnas länkar till andra hemsidor av relevans för kardiogenetisk vägledning.

Nätverket träffas i nuläget regelbundet ett par gånger per år, varav ett tillfälle sker i anslutning till Svenska kardiovaskulära vårmötet.

Verksamheten har sedan 2016 även koppling till Svenska kardiologföreningen, som expertgrupp inom denna förening.

Nuvarande kontaktperson är Pyotr Platonov (Pyotr.Platonov@med.lu.se)

Kliniska riktlinjer

Protokoll nätverksmöten