Cancergenetik

SFMGs onkogenetiska arbetsgrupp

I samband med att Regionala Cancercentrum i Samverkan började ta fram nationella vårdprogram för olika cancerdiagnoser så fick Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik alltfler remisser där specialitetens synpunkter på olika dokument efterfrågades. SFMGs styrelse såg därför under 2016 ett behov att skapa en onkogenetisk arbetsgrupp med representation från samtliga onkogenetiska mottagningar, som ett komplement till det tidigare existerande nätverket (se nedan). Den som vill komma i kontakt med SFMGs onkogenetiska arbetsgrupp kan utnyttja SFMGs kontaktformulär.

Medlemmar i SFMGs onkogenetiska arbetsgrupp

OrtNamn
UmeåAnna Rosén
UmeåGustav Silander
Umeå Christina Edwinsdotter
UppsalaAnna Poluha
UppsalaYlva Paulsson-Karlsson
Uppsala Stefanos Tsiaprazis
StockholmEmma Tham
StockholmErik Björck
StockholmSvetlana Lagercrantz
LinköpingAnna-Lotta Hallbeck
LinköpingEkaterina Kuchinskaya
GöteborgAnna Öfverholm
GöteborgFredrik Persson
GöteborgTheofanis Zagoras
LundHans Ehrencrona
LundMarie Stenmark-Askmalm (sammankallande)
LundSamuel Gebre-Medhin

Nätverket för cancergenetiska mottagningar

Nätverket för cancergenetiska mottagningar startades 1994 som ett samarbetsprojekt mellan läkare och kliniska forskare som var verksamma med cancergenetisk vägledning vid de genetiska och onkologiska enheterna i landet. I den tidiga fasen fanns ett stort behov att dra upp gemensamma riktlinjer för riskberäkning och vägledning. Dessa riktlinjer uppdateras kontinuerligt och finns tillgängliga på denna hemsida. Här finns också länkar till andra hemsidor av relevans för cancergenetisk vägledning, samt patientinformation.

Nätverket har sedan 1996 stöttats med ett projektgruppsanslag från Cancerfonden. Detta anslag har gjort det möjligt för nätverket att förutom att kunna ha regelbundna möten, kunna genomföra utbildningsaktiviteter för vårdpersonal runt om i landet. SFMGs onkogenetiska arbetsgrupp kommer att ha en rådgivande funktion vid planering av kommande aktiviteter inom nätverket.

Kliniska riktlinjer

Ärftligt ökad risk för cancersjukdom diskuteras ofta i de nationella vårdprogrammen för respektive cancerform. SFMG har vissa interna texter bland nedanstående filer, medan andra är kopierade från vårdprogrammen. Se också denna RCC-sida med direktlänkar till ärftlighetskapitel.

Gemensamma projekt

Länkar

Nationella vårdprogram för flertalet cancerdiagnoser finns tillgängliga via Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan.

Patientinformation om ärftlig cancer finns tillgänglig via Södra Sjukvårdsregionen:

NCI PDQ Genetics är en utmärkt resurs från amerikanska National Cancer Institute med aktuella översikter avseende ärftlighet och cancer (främst för sjukvårdspersonal).

Cancer och ärftlighet är en informationssida för allmänheten från Cancerfonden.