Webinar ERN GENTURIS ärftlig cancer

Svetlana Bajalica Lagercrantz (nationell koordinator GENTURIS) meddelar följande:

”Jag vill uppmärksamma er på att det Europeiska Referensnätverket för Ärftliga tumörrisk syndrom ERN GENTURIS nu börjar med sina månatliga webinars. Det första handlar om ”The Heritability of Cancer” av Prof Maurizio Genuardi. Undervisningserien är perfekt för underläkare och ST-läkare.”

För ytterligare information, se bifogad pdf-fil samt denna websida.

Invitation ERN GENTURIS Webinar - The Heritability Of Cancer - 15 April
Invitation ERN GENTURIS Webinar - The Heritability Of Cancer - 15 April
Invitation-ERN-GENTURIS-webinar-The-Heritability-of-Cancer-15-April.pdf
155.8 KiB
25 Downloads
Detaljer

NNFM årligt möte, Stockholm 6-7 maj

Nordic Network of Fetal Medicine (NNFM) avhåller sitt årliga möte den 6-7 maj 2020, denna gång i Stockholm. Mötet vänder sig i första hand till läkare och särskilt inbjudna. För att registrera sig till mötet så behöver man först bli medlem i NNFM (kostnadsfritt). För att kunna bli medlem måste man dock få en ”inbjudningskod”. En sådan kan man få från erik.iwarsson@ki.se

För ytterligare information och anmälan (efter inbjudningskod), se NNFMs webbplats.

SFMG årsmöte 2020 – protokoll, stadgar, dokument

Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik avhöll sitt årsmöte onsdag 29 januari 2020. Vänligen se bifogade filer med årsmötesprotokoll 2020, verksamhetsberättelse 2019, uppdaterade stadgar för SFMG, Ulf Kristofferssons presentation avseende Sverige-statistik samt två nya styrande dokument som beskriver proceduren för nominering av hedersledamot i SFMG samt riktlinjer för finansiellt bidrag från SFMG.

Icon of Årsmötesprotokoll SFMG 2020 Årsmötesprotokoll SFMG 2020 (581.6 KiB pdf)
Icon of Verksamhetsberättelse SFMG 2019 Verksamhetsberättelse SFMG 2019 (143.4 KiB pdf)
Icon of Stadgar SFMG 20200129 Stadgar SFMG 20200129 (46.1 KiB pdf)
Icon of Stallet Sverigestatistik 2019 Stallet Sverigestatistik 2019 (168.4 KiB pdf)
Icon of Nominering av hedersledamot i SFMG Nominering av hedersledamot i SFMG (119.5 KiB pdf)
Icon of Riktlinjer för finansiellt bidrag från SFMG Riktlinjer för finansiellt bidrag från SFMG (126.0 KiB pdf)

Påminnelse: ECRD 2020, deadline för abstracts 10/2

OBS! Uppdaterad information, på grund av COVID-19 kommer ERCD endast organiseras online, se mer på denna länk.

 

ECRD 2020

Som tidigare meddelats arrangeras 10th European Conference on Rare Diseases & Orphan Products (ECRD 2020) av EURORDIS – Rare Diseases Europe i Stockholm 15-16 May 2020 på Stockholmsmässan. SFMG är associerad partner för konferensen. Registrera dig för konferensen senast den 20 mars för reducerat pris. Submission för poster abstracts är öppen till den 10 februari. För mer info se konferensens hemsida.

Animerade filmer för barn om genomik

Nu finns animerade filmer på svenska som på ett enkelt sätt förklarar för barn och ungdomar vad genomsekvensering är och vad som händer när en patient får sitt genom sekvenserat. Filmen ”Min genomsekvens” finns i två delar, där del 1 berättar om vad ett genom är och hur man kan undersöka det, del 2 förklarar också vad helgenomsekvensering kan ha för betydelse för att få en diagnos och behandling.

Filmerna som har tagits fram av Dr Celine Lewis, Senior Social Scientist vid Great Ormond Street Hospital, England, har översatts till svenska av forskargruppen kring etik inom GMS och kommer att användas som utbildningsmaterial för barn och ungdomar samt till unga patienter och deras föräldrar.

Min genomsekvens, del 1

Min genomsekvens, del 2