SFMG arbetsgrupp för etik och policy

SFMG har inrättat en arbetsgrupp för etik och policy. Arbetsgruppen består av läkare, genetiska vägledare och sjukhusgenetiker från alla orter med klinisk genetisk mottagning i Sverige. Arbetet fokuserar på frågor som rör etik och policy (EoP) inom genetisk testning och har regelbundna arbetsmöten och kontakt med andra intressenter internationellt och nationellt för att ta fram policydokument med syfte att förbättra och harmonisera omhändertagandet av patienter vid kliniska genetiska mottagningar i Sverige. EoP-gruppen arbetar direkt mot och biträder styrelsen för Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik.

Angående onkogenetiska mötet 2020

Notis angående onkogenetiska mötet 2020

Uppsala står på tur för arrangemanget av höstens onkogenetiska möte som är planerat till 18 -19 november. Då vi befinner oss i dessa Corona-tider är det osäkert i vilken form det blir och vi återkommer efter sommaren med mer information.

Hälsningar,

Programgruppen, Klinisk genetik, Akademiska sjukhuset

Forskningsanslag, Ågrenska

Ansökningsperioden är nu igång för Sällsynta fonden vid Ågrenska. Fonden stödjer forskning kring sällsynta diagnoser, såväl medicinsk grundforskning som klinisk forskning samt forskning om vård och omsorg. Endast registrerade doktorander och disputerade forskare kan ansöka om medel. Bidrag kan sökas av forskare på alla nivåer som bedriver kvalificerad forskning inom området Sällsynta diagnoser. Tilldelade medel får användas relativt fritt för forskning, dock ej för resekostnader och representation. Sista dag för ansökan är 2020-09-15. Besked om stipendium lämnas via e-post i november. Utlysningen 2020 gäller följande områden:

  • Pedagogisk forskning som syftar till att stötta personer med autism/intellektuell funktionsnedsättning
  • Forskning kring hjälpmededel som kan gynna personer med sällsynta diagnoser
  • Genterapi vid genetiskt verifierade sällsynta diagnoser
  • Sällsynta medfödda metabola sjukdomar
  • Sällsynta hudsjukdomar
  • Sällsynta immunbrist- och immunologiska sjukdomar
  • Sällsynta skelettsjukdomar
  • Sällsynt intellektuell funktionsnedsättning med eller utan medfödda missbildningar/autism/känd etiologisk diagnos
  • Sällsynta neuromuskulära sjukdomar
  • Sällsynta neurologiska sjukdomar

För ytterligare information och ansökan, se Ågrenskas hemsida.