Workshop genetisk vägledning, Stockholm 27/9

Den 27 september 2019 anordnar Charlotta Ingvoldstad Malmgren (ordförande SFGV) och Maria Johansson Soller (funktionsområdeschef klinisk genetik, KS) en workshop vid Karolinska universitetssjukhuset Solna kring hur man på bästa sätt kan arbeta tillsammans mellan kliniska genetiker och genetiska vägledare. För ytterligare information, se bifogat program.

Workshop Hur Kan Vi På Bästa Sätt Komplettera Varandra
Workshop Hur Kan Vi På Bästa Sätt Komplettera Varandra
Workshop_Hur-kan-vi-pa-basta-satt-komplettera-varandra.pdf
16.3 KiB
45 Downloads
Detaljer

Artikel – genetisk vägledarutbildning i Sverige

Utbildningsgruppen för genetiska vägledare har publicerat en artikel om processen att bli SFMG-certifierad genetisk vägledare, Developing a national certification pathway for genetic counselors in Sweden – a short report. Se nedanstående pdf-fil.

Artikel_Developing a National Certification Pathway for Genetic Counselors in Sweden_Pestoff et al_2019
Artikel_Developing a National Certification Pathway for Genetic Counselors in Sweden_Pestoff et al_2019
Artikel_Developing-a-national-certification-pathway-for-genetic-counselors-in-Sweden_Pestoff-et-al_2019.pdf
220.3 KiB
95 Downloads
Detaljer

Genomic Medicine Sweden (GMS) ny hemsida

Genomic Medicine Sweden (GMS) lanserar idag sin nya hemsida, https://genomicmedicine.se

GMS består av sju regionala center för genomisk medicin (GMC) som i ett första steg kommer att införa bred gensekvensering inom sjukvården. Detta kommer avsevärt att förbättra diagnostik och individanpassade behandlingar av en rad sjukdomar. Varje GMC är ett nära samarbete mellan sjukvård och universitet på respektive ort.

Kurs Rare Disease Genomics, Stockholm 25-29/11

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet i Solna ger forskarutbildningskursen Rare Disease Genomics den 25-29 november 2019. Kursen lämpar sig för doktorander inom genetik samt för ST-läkare och sjukhusgenetiker under utbildning. Kursen går att söka även om man inte är doktorand på KI, men doktorander prioriteras enligt KIs regler. Sista ansökningsdatum är 15 maj 2019. För ytterligare information samt anmälan, se forskarutbildningskatalogen på KI.

Pediatrisk genetik, Uppsala 26-27/9

Barnläkarföreningens arbetsgrupp för Pediatrisk genetik har ett syndrommöte i Uppsala, den 26-27 september 2019. Observera att detta inte är föreningens återkommande årliga möte, utan ett nytt möte för alla intresserade av syndrom. För ytterligare information och anmälan, se denna pdf-fil:

Pediatrisk Genetik 26-27september 2019 Uppsala
Pediatrisk Genetik 26-27september 2019 Uppsala
Pediatrisk-Genetik_26-27september-2019_Uppsala.pdf
95.2 KiB
166 Downloads
Detaljer

Kurs i klinisk genetik och genetisk vägledning, Lund

I samarbete med Klinisk genetik (Region Skåne) och Centrum för sällsynta diagnoser Syd (Södra sjukvårdsregionen), arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet en uppdragsutbildning Klinisk genetik och genetisk vägledning I (15hp) med start HT 2019 och avslut vårterminen 2020. För ytterligare information och anmälan, se denna pdf-fil:

Kurs i Klinisk Genetik och Genetisk Vägledning_Lund 2019
Kurs i Klinisk Genetik och Genetisk Vägledning_Lund 2019
Kurs-i-klinisk-genetik-och-genetisk-vagledning_Lund-2019.pdf
521.0 KiB
268 Downloads
Detaljer

Tjänster bioinformatiker och systemarkitekt, Göteborg

Två tjänster utlyses i Göteborg, en systemarkitekt och en kodande bioinformatiker. Tjänsterna är förlagda till Göteborgs universitet, men personerna kommer att ha ett nationellt uppdrag under uppbyggnadsfasen av Genomic Medicine Sweden (GMS). För ytterligare information, se platsannonserna:

Researcher/Assistant researcher (Bioinformatician with focus on system development)

Researcher/Assistant researcher (System architect on bio-IT)