Genetikdagarna 2024 – anmälan

Bästa SFMG-medlemmar!

Genetikdagarna organiseras av de kliniskt genetiska verksamheterna och chefsnätverket har i år beslutat att inte upprätta någon anmälningssida, utan varje ort ska skicka in en lista på deltagare till Stockholm, som koordinerar logistiken i år. Samtliga chefer har fått uppmaning att sammanställa listor senast till 8 januari, och vi vill från SFMGs sida med detta meddelande uppmuntra medlemmarna att så snart som möjligt ta kontakt med närmaste chef så att anmälningarna kommer in i tid. För programmet till Genetikdagarna 2024, se tidigare information på SFMGs hemsida. Personer som önskar delta vid Genetikdagarna men som inte arbetar vid någon kliniskt genetisk enhet kan anmäla sig direkt till Maria Johansson Soller.

Genetikdagarna 2024 – program

Genetikdagarna 2024 (”Stallet”) avhålls på Quality Hotel Globe i Stockholm, 24-25 januari 2024. Information om bokningsförfarande följer senare, se denna pdf-fil för årets program. Välkomna till Stallet!

Genetikdagarna 2024 Program
Genetikdagarna 2024 Program
Genetikdagarna-2024-program.pdf
204.5 KiB
858 Downloads
Detaljer