Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden (GMS) ska leverera ett förslag till hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat i svensk sjukvård. På längre sikt ska projektet, i samarbete med flera aktörer, utveckla en ny typ av infrastruktur som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin, med upp till 25 000 analyserade patientprover årligen. GMS har nyligen fått ekonomiskt stöd av SWElife för en förstudie.

GMS ordnar ett uppstartsmöte i Stockholm den 19 september 2017, och personer kopplade till deltagande sjukhus och universitet är välkomna att deltaga. Anmälan sker via denna länk.

Bifogad fil innehåller en sammanfattning av den ansökan som GMS skickade in till SWElife. Den som vill ta del av hela ansökan ombeds ta kontakt med projektledaren för GMS, Richard Rosenquist Brandell.

SWElife Genomic Medicine Sweden
SWElife Genomic Medicine Sweden
Swelife_Genomic-Medicine-Sweden.pdf
95.2 KiB
741 Downloads
Detaljer

Schema Genetikdagarna

Schema för utbildningsdagen 25/1 och Genetikdagarna (“Stallet”) 26-27/1 finns nu tillgängligt, se nedanstående pdf-filer:

Schema Stallet 20170126-20170127
Schema Stallet 20170126-20170127
Schema-Stallet-20170126-20170127.pdf
63.6 KiB
398 Downloads
Detaljer
Förvärvad Genetik 20170125 SFMG
Förvärvad Genetik 20170125 SFMG
Forvarvad-genetik-20170125-SFMG.pdf
265.2 KiB
257 Downloads
Detaljer

Genetikdagarna, Lund 25-27/1

Genetikdagarna (“Stallet”) anordnas i Lund, 25-27 januari 2017. Den 25/1 erbjuds en utbildningsdag om genetiska förändringar vid maligniteter. Den 26/1 planeras även SFMGs årsmöte. För ytterligare information, se bifogad pdf-fil. Observera att mötet endast är öppet för SFMG-medlemmar samt personer inbjudna av verksamhetscheferna.

Genetikdagarna 2017
Genetikdagarna 2017
Genetikdagarna-2017.pdf
42.7 KiB
561 Downloads
Detaljer

Seminarium pregraviditetstest, Lund 13/10

Genetiska kliniken, Labmedicin och KK ultraljud, SUS, bägge Region Skåne, inbjuder till ett seminarium om utvidgad anlagsbärartest för ärftliga sjukdomar innan graviditet (“pregraviditetstest”), Segerfalksalen, BMC, Lund, torsdag 13 oktober 2016 kl 15.00-17.30. För ytterligare information och anmälan, se bifogad pdf-fil.

Pregraviditetstest 13 Oktober Lund
Pregraviditetstest 13 Oktober Lund
Pregraviditetstest-13-oktober.pdf
154.4 KiB
241 Downloads
Detaljer

IgCLL Workshop, Uppsala 22-23/9

Den sjätte IgCLL Educational Workshop, Immunoglobulin Gene Analysis in CLL: from prognosis and prediction to follow-up, anordnas vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala, 22-23 september 2016. Anmälan sker via detta webformulär.

För närmare information om det vetenskapliga programmet, se den bifogade pdf-filen:

IgCLL 2016 Program
IgCLL 2016 Program
IgCLL_2016_Program.pdf
409.5 KiB
373 Downloads
Detaljer

INSTÄLLD! Dysmorfologidag, Uppsala 1/6

OBS! Tidigare annonserat möte är inställt.

Gruppen för dysmorfologi inom Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för Pediatrisk Genetik ånyo till ett dysmorfologimöte, denna gång i Uppsala. I samband med detta avhålls också ett extra årsmöte för att kunna genomföra en stadgeändring för arbetsgruppen.

 

Symposium “Targeted therapy in B-cell malignances”, Stockholm, 29-30/9

Symposiet Targeted therapy in B-cell malignances anordnas vid Nobelforum, Karolinska institutet, Stockholm, den 29-30 september 2016. För detaljerat program och anmälan, se symposiets webbplats.

Organisatörerna Richard Rosenquist Brandell och Karin Ekström Smedby sammanfattar:

We are glad to be able to announce a high-quality program covering the full spectrum from experimental, translational and clinical studies to state-of-the-art treatment of B-cell malignancies. The symposium is sponsored by the Journal of Internal Medicine.

The program includes Key-note speakers NIH Distinguished Investigator Louis M. Staudt from the National Cancer Institute (Bethesda), Professor Susan O’Brien from University of California (Irvine), and Professor Riccardo Dalla-Favera from Columbia University (New York), as well as other prominent researchers from the UK, France, Germany, Greece, Spain, Italy and Sweden.