Onkogenetikdagarna, Linköping 15-16/11

Vänligen se följande information från Klinisk genetik i Linköping:

Hej kollegor!

Här kommer inbjudan och anmälan till det nationella Onkogenetiska mötet med fokus på bröstcancer. Mötet hålls den 15-16 november 2017 i Linköping!

Medarrangörer är RCC Sydöst. Var god se länkat program (med reservation för ändringar).

OBS! Sista anmälan 13/10.

Sprid gärna detta till andra intresserade kollegor –första dagen kommer vara ”öppen” för alla, den andra dagen är som vanligt reserverad som ett ”arbetsmöte” för den interna gruppen. Det kommer att finnas möjlighet för Falldiskussion, bidrag till detta skickas direkt till Dr Galvas Rojas: giovanni.galvis.rojas@regionostergotland.se

Som ni redan vet så har vi från i år inget bidrag via planeringsgruppsanslaget från Cancerfonden, eftersom det håller på att avvecklas. Detta innebär att vi kommer att ta ut en konferensavgift för gemensamma kostnader och att respektive klinik bekostar boende och resa. Resan behöver bokas av respektive deltagare.

Det finns reserverade hotellrum på Frimurarhotellet Scandic, som kan bokas i samband med anmälan.

För detaljerad information och anmälan: http://www.trippus.net/Onkogenetikdagarna2017

Varmt välkomna önskar Onkogenetiken i Linköping!

Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden (GMS) ska leverera ett förslag till hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat i svensk sjukvård. På längre sikt ska projektet, i samarbete med flera aktörer, utveckla en ny typ av infrastruktur som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin, med upp till 25 000 analyserade patientprover årligen. GMS har nyligen fått ekonomiskt stöd av SWElife för en förstudie.

GMS ordnar ett uppstartsmöte i Stockholm den 19 september 2017, och personer kopplade till deltagande sjukhus och universitet är välkomna att deltaga. Anmälan sker via denna länk.

Bifogad fil innehåller en sammanfattning av den ansökan som GMS skickade in till SWElife. Den som vill ta del av hela ansökan ombeds ta kontakt med projektledaren för GMS, Richard Rosenquist Brandell.

SWElife Genomic Medicine Sweden
SWElife Genomic Medicine Sweden
Swelife_Genomic-Medicine-Sweden.pdf
95.2 KiB
888 Downloads
Detaljer

Schema Genetikdagarna

Schema för utbildningsdagen 25/1 och Genetikdagarna (”Stallet”) 26-27/1 finns nu tillgängligt, se nedanstående pdf-filer:

Schema Stallet 20170126-20170127
Schema Stallet 20170126-20170127
Schema-Stallet-20170126-20170127.pdf
63.6 KiB
468 Downloads
Detaljer
Förvärvad Genetik 20170125 SFMG
Förvärvad Genetik 20170125 SFMG
Forvarvad-genetik-20170125-SFMG.pdf
265.2 KiB
321 Downloads
Detaljer

Genetikdagarna, Lund 25-27/1

Genetikdagarna (”Stallet”) anordnas i Lund, 25-27 januari 2017. Den 25/1 erbjuds en utbildningsdag om genetiska förändringar vid maligniteter. Den 26/1 planeras även SFMGs årsmöte. För ytterligare information, se bifogad pdf-fil. Observera att mötet endast är öppet för SFMG-medlemmar samt personer inbjudna av verksamhetscheferna.

Genetikdagarna 2017
Genetikdagarna 2017
Genetikdagarna-2017.pdf
42.7 KiB
640 Downloads
Detaljer

Seminarium pregraviditetstest, Lund 13/10

Genetiska kliniken, Labmedicin och KK ultraljud, SUS, bägge Region Skåne, inbjuder till ett seminarium om utvidgad anlagsbärartest för ärftliga sjukdomar innan graviditet (”pregraviditetstest”), Segerfalksalen, BMC, Lund, torsdag 13 oktober 2016 kl 15.00-17.30. För ytterligare information och anmälan, se bifogad pdf-fil.

Pregraviditetstest 13 Oktober Lund
Pregraviditetstest 13 Oktober Lund
Pregraviditetstest-13-oktober.pdf
154.4 KiB
313 Downloads
Detaljer

IgCLL Workshop, Uppsala 22-23/9

Den sjätte IgCLL Educational Workshop, Immunoglobulin Gene Analysis in CLL: from prognosis and prediction to follow-up, anordnas vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala, 22-23 september 2016. Anmälan sker via detta webformulär.

För närmare information om det vetenskapliga programmet, se den bifogade pdf-filen:

IgCLL 2016 Program
IgCLL 2016 Program
IgCLL_2016_Program.pdf
409.5 KiB
469 Downloads
Detaljer