Genetikdagarna, Göteborg 23-25/1

Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) arrangerar varje år i samarbete med alternerande värdort Genetikdagarna, ett tredagars möte med såväl vetenskapligt innehåll som utbildning och verksamhetsnära samråd riktat till läkare, sjukhusgenetiker och genetiska vägledare inom ffa Klinisk genetisk verksamhet. Första dagen är en utbildningsdag där möjlighet ges för att bland annat ge kursinnehåll anpassat för ST-läkarnas utbildningsprogram samt för att vidareutbilda inom klinisk genetisk verksamhet.

2019 års möte arrangeras 23-25 januari i Göteborg, och hålls i Arken Hotel & Garden Spa konferensanläggning. För ytterligare information och anmälan, se mötets hemsida.

Anmälan Onkogenetikdagarna 14-15/11, Lund

Det är nu möjligt att registrera sig till Onkogenetikdagarna 2018, 14-15 november på följande adress: https://mkon.nu/onkogenetikdagarna. För detaljer kring anmälan och information om konferensen hänvisas främst till denna webbplats. Mötet är i år förlagt till Skånes Universitetssjukhus Lund, och liksom föregående år behöver vi ta ut en anmälningsavgift av deltagarna.

Vi ser fram emot ett spännande program på det öppna mötet dag 1 (14 november). Årets tema är ”Oncogenetics in the Precision Medicine Era”, där vi utöver flera intressanta svenska föreläsare även kommer att få ta del av perspektiv från Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York (Mark E. Robson) och från Storbritannien (D. Gareth Evans). Se även programmet nedan.

SFMGs onkogenetiska arbetsgrupp, genom
Hans Ehrencrona, Marie Stenmark-Askmalm och Samuel Gebre-Medhin

PROGRAM


2018-11-14
Open meeting (Aulan, SUS Lund): Oncogenetics in the Precision Medicine Era

09:00-09:30    Registration, coffee

09:30-09:45    Introduction, welcome Hans Ehrencrona, Lund

09:45-10:00    The value of precision medicine for Swedish health care Marie Stenmark-Askmalm, Lund

10:00-10:40    Germline implications of tumor genomic profiling Mark E. Robson, New York

10.40-11.25    Tumour testing for somatic and germline mutations in the UK D. Gareth Evans, Manchester

11:25-12:00    Whole-genome-sequencing predicts outcome and improves detection of targetable abnormalities in a population-based study of triple negative breast cancers Johan Staaf, Lund

12:00-13:00    Lunch

13:00-13:45    GMS solid tumors: Molecular characterization of solid tumors – national efforts and future perspectives Anders Edsjö, Lund

13:45-14:30    GMS hematology: Somatic and germline testing in myeloid neoplasms:  Why, who and how to test? Panagiotis Baliakas, Uppsala

14:30-15:00    Swedish “fika”

15:00-15:30    Molecular diagnosis in the targeted treatment era – the SCAN-B-rec project. Ana Bosch Campos, Lund

15:30-16:00    Next generation sequencing of solid tumours at Karolinska University Hospital – how to deal with germline mutations detected in paired normal samples? Emma Tham, Stockholm

16:00-16:30    Therapeutic implications of germline sequencing: PARP inhibitors and beyond? Mark E. Robson, New York

16:30-17:00    The national surveillance program within the Swedish p53 study (SWEP53) Svetlana Bajalica Lagercrantz, Stockholm

19:00              Dinner, Tegnérs Matsalar


2018-11-15
Nationellt möte för de onkogenetiska mottagningarna (Strålbehandlingens föreläsningssal)

OBS: Medlemskap i nätverket för onkogenetiska mottagningar är obligatoriskt för närvaro

Detaljerat program följer, ramtider:

09:00-14:30    Totaltid för mötet
10:00-10:30    Kaffe
12:00-13:00    Lunch

Anmälda punkter:

  • Reflektioner från gårdagen, GMS-RD ärftlig cancer – vad vill vi? (Samtliga)
  • Mesalamin vid förebyggande behandling av koloncancer vid Lynchssyndrom. (Ann-Sofie Backman)
  • Behov av strukturerad organisation för uppföljning av patienter med ökad risk för cancersjukdom (Ann-Sofie Backman/Marie Stenmark-Askmalm)
  • ”Snabbspår” ärftlig bröstcancer och förenklad mammografirutin (Marie Stenmark-Askmalm)
  • Reflextestning MSI/IHC vid CRC (Gustav Silander)
  • Klinisk handläggning – gör vi lika? (Christina Edwinsdotter)
  • DIRECT-studien (Anna Rosén)
  • SVEP53 (Svetlana Bajalica Lagercrantz, Meis Omran)
  • NOGA (Erik Björck)
  • Diskussion landet runt

Onkogenetikdagarna: ”Oncogenetics in the Precision Medicine Era”, Lund 14-15/11

SAVE THE DATE!

Onkogenetikdagarna 2018 avhålls i Lund den 14-15 november. Årets tema blir Oncogenetics in the Precision Medicine Era, och vi ser fram emot ett spännande möte där vi kommer att diskutera gränslinjen mellan molekylär patologi och onkogenetik, ett ämne som utvecklas i rask takt som en följd av möjligheterna som de nya sekvenseringsteknologierna ger.

Liksom tidigare år är den första dagen ett öppet möte med olika föreläsningar, och den andra dagen ett arbetsmöte för medlemmar i det onkogenetiska nätverket. Detaljerat program följer, men vi vill redan nu informera om att för den öppna mötesdagen onsdag 14 november så har vi glädjande nog fått in två för ämnet höggradigt relevanta internationella gästföreläsare:

Clare Turnbull är klinisk genetiker och professor i genomisk medicin vid ICR/QMUL i London. Hon har också en roll som Clinical Lead för cancergenetik och -genomik inom Genomics England och projektet 100’000 genomes. (Clare Turnbulls sida på Google Scholar)

Mark E. Robson är onkolog och forskare i cancergenetik vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York. MSKCC har tidigt etablerat breda genetiska analyser vid cancer, och Mark Robson har erfarenhet av över 30’000 somatiska genpaneler och c:a 7’000 hereditära genpaneler. Han är också ordförande i the Cancer Genetics Subcommittee vid American Society of Clinical Oncology. (Mark E. Robsons sida på Google Scholar)

Onkogenetikdagarna, Linköping 15-16/11

Vänligen se följande information från Klinisk genetik i Linköping:

Hej kollegor!

Här kommer inbjudan och anmälan till det nationella Onkogenetiska mötet med fokus på bröstcancer. Mötet hålls den 15-16 november 2017 i Linköping!

Medarrangörer är RCC Sydöst. Var god se länkat program (med reservation för ändringar).

OBS! Sista anmälan 13/10.

Sprid gärna detta till andra intresserade kollegor –första dagen kommer vara ”öppen” för alla, den andra dagen är som vanligt reserverad som ett ”arbetsmöte” för den interna gruppen. Det kommer att finnas möjlighet för Falldiskussion, bidrag till detta skickas direkt till Dr Galvas Rojas: giovanni.galvis.rojas@regionostergotland.se

Som ni redan vet så har vi från i år inget bidrag via planeringsgruppsanslaget från Cancerfonden, eftersom det håller på att avvecklas. Detta innebär att vi kommer att ta ut en konferensavgift för gemensamma kostnader och att respektive klinik bekostar boende och resa. Resan behöver bokas av respektive deltagare.

Det finns reserverade hotellrum på Frimurarhotellet Scandic, som kan bokas i samband med anmälan.

För detaljerad information och anmälan: http://www.trippus.net/Onkogenetikdagarna2017

Varmt välkomna önskar Onkogenetiken i Linköping!

Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden (GMS) ska leverera ett förslag till hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat i svensk sjukvård. På längre sikt ska projektet, i samarbete med flera aktörer, utveckla en ny typ av infrastruktur som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin, med upp till 25 000 analyserade patientprover årligen. GMS har nyligen fått ekonomiskt stöd av SWElife för en förstudie.

GMS ordnar ett uppstartsmöte i Stockholm den 19 september 2017, och personer kopplade till deltagande sjukhus och universitet är välkomna att deltaga. Anmälan sker via denna länk.

Bifogad fil innehåller en sammanfattning av den ansökan som GMS skickade in till SWElife. Den som vill ta del av hela ansökan ombeds ta kontakt med projektledaren för GMS, Richard Rosenquist Brandell.

SWElife Genomic Medicine Sweden
SWElife Genomic Medicine Sweden
Swelife_Genomic-Medicine-Sweden.pdf
95.2 KiB
934 Downloads
Detaljer