IgCLL Workshop, Uppsala 22-23/9

Den sjätte IgCLL Educational Workshop, Immunoglobulin Gene Analysis in CLL: from prognosis and prediction to follow-up, anordnas vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala, 22-23 september 2016. Anmälan sker via detta webformulär.

För närmare information om det vetenskapliga programmet, se den bifogade pdf-filen:

IgCLL 2016 Program
IgCLL 2016 Program
IgCLL_2016_Program.pdf
409.5 KiB
473 Downloads
Detaljer

INSTÄLLD! Dysmorfologidag, Uppsala 1/6

OBS! Tidigare annonserat möte är inställt.

Gruppen för dysmorfologi inom Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för Pediatrisk Genetik ånyo till ett dysmorfologimöte, denna gång i Uppsala. I samband med detta avhålls också ett extra årsmöte för att kunna genomföra en stadgeändring för arbetsgruppen.

 

Symposium “Targeted therapy in B-cell malignances”, Stockholm, 29-30/9

Symposiet Targeted therapy in B-cell malignances anordnas vid Nobelforum, Karolinska institutet, Stockholm, den 29-30 september 2016. För detaljerat program och anmälan, se symposiets webbplats.

Organisatörerna Richard Rosenquist Brandell och Karin Ekström Smedby sammanfattar:

We are glad to be able to announce a high-quality program covering the full spectrum from experimental, translational and clinical studies to state-of-the-art treatment of B-cell malignancies. The symposium is sponsored by the Journal of Internal Medicine.

The program includes Key-note speakers NIH Distinguished Investigator Louis M. Staudt from the National Cancer Institute (Bethesda), Professor Susan O’Brien from University of California (Irvine), and Professor Riccardo Dalla-Favera from Columbia University (New York), as well as other prominent researchers from the UK, France, Germany, Greece, Spain, Italy and Sweden.

Seminarium CRISPR/Cas9, Riksdagen, Stockholm 4/11

Statens medicinsk-etiska råd (Smer), Gentekniknämnden och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) anordnar ett seminarium om genredigeringstekniken CRISPR/Cas9 i Riksdagshuset, Stockholm den 4 november 2015. Seminariet är inte öppet för allmänheten, men intresserade inom professionen är välkomna att närvara. För ytterligare information och anmälan, se utlysningen på Rifos webbplats.

Syndromdag, Stockholm 18/9

Inbjudan till syndromdiagnostikdag i Stockholm, 18 september 2015. Se information från Britt-Marie Anderlid:

Fredagen den 18 september kommer våra skickliga syndromdiagnostiker Han Brunner (Nijmegen) och Dian Donnai (Manchester) åter till Stockholm för att föreläsa och hjälpa oss att lösa oklara syndromfall. Det blir en hel dag men programmet och lokalen på Karolinska Universitetssjukhuset Solna är ännu inte klart. Mer information följer men vi ber er som är intresserade att redan nu notera datum och boka dagen!

För mer information kontakta mig, britt.anderlid@ki.se, eller eva.ekblom@karolinska.se.

Med önskan om en skön sommar!

Britt-Marie Anderlid