Seminarium: Information om ärftlig cancerrisk, Umeå och online 27/1

RCC Norr håller ett hybridseminarium Fortbildningsfredag cancer: Vem berättar om ärftlig cancerrisk för berörda släktingar? online och på Norrlands universitetssjukhus i Umeå fredag 27 januari 2023 09:30-11:30. För ytterligare information och länk för att ansluta, se RCC Norrs websida.