PM: Återrapportering av ärftliga varianter från klinisk patologi

Den nationella arbetsgruppen (NAG) för ärftlig cancer vid RCC i samverkan (tidigare SFMGs onkogenetiska arbetsgrupp) har uppmärksammat att ett ökande antal analyser utförda inom klinisk patologi på vuxna patienter kan ge information om ärftligt ökad risk för cancersjukdom, och att det efterfrågas stöd om i vilka situationer och för vilka genetiska varianter som återrapportering kan anses vara kliniskt relevant för onkogenetisk uppföljning. NAG ärftlig cancer har därför publicerat ett PM "Rekommendationer för återrapportering av konstitutionella varianter från cancergenetiska utredningar inom klinisk patologi".