Arbetsgrupp för etik och policy (EoP)

Arbetsgruppen består av läkare, genetiska vägledare och sjukhusgenetiker från alla orter med Klinisk genetisk mottagning i Sverige. Arbetet fokuserar på frågor som rör etik och policy (EoP) inom genetisk testning och har regelbundna arbetsmöten och kontakt med andra intressenter internationellt och nationellt för att ta fram policydokument med syfte att förbättra och harmonisera omhändertagandet av patienter vid Kliniska genetiska mottagningar i Sverige. EoP-gruppen arbetar direkt mot och biträder styrelsen för Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik.

Medlemmar i arbetsgruppen

Ort Namn Funktion
Umeå Mattias Vågberg Läkare
Uppsala Cilla Söderhäll Sjukhusgenetiker
Örebro Anna Green Sjukhusgenetiker
Örebro Ingrid Jakobsen Molekylärbiolog
Stockholm Charlotta Ingvoldstad Malmgren Genetisk vägledare (sammankallande)
Stockholm Maria Johansson Soller Läkare
Göteborg Annie Pedersen Läkare
Göteborg Rosalie Säregård Genetisk vägledare
Lund Maria Bååth Sjukhusgenetiker
Lund Kajsa Nilsson Läkare
Lund Ulf Kristoffersson Läkare

Dokument

« Utbildningsgrupp :: Kvalitetsgrupp »