Konferens long-read sequencing, Uppsala 31/10-2/11

NGI och CGU organiserar Long-read sequencing Uppsala 2022 (LRUA 2022) 31 oktober – 2 november 2022 i Universitetshuset, Uppsala. Konferensen är öppen för alla intresserade. I programmet finns föreläsningar om teknologi, kliniska applikationer och forskning. Registrering sker via hemsidan LRUA 2022. Sista datum för abstrakt är 11/9.