Genetikdagarna, Göteborg 23-25/1

Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) arrangerar varje år i samarbete med alternerande värdort Genetikdagarna, ett tredagars möte med såväl vetenskapligt innehåll som utbildning och verksamhetsnära samråd riktat till läkare, sjukhusgenetiker och genetiska vägledare inom ffa Klinisk genetisk verksamhet. Första dagen är en utbildningsdag där möjlighet ges för att bland annat ge kursinnehåll anpassat för ST-läkarnas utbildningsprogram samt för att vidareutbilda inom klinisk genetisk verksamhet.

2019 års möte arrangeras 23-25 januari i Göteborg, och hålls i Arken Hotel & Garden Spa konferensanläggning. För ytterligare information och anmälan, se mötets hemsida.

Vinnova-stöd till Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden (GMS) är ett nationellt samarbetsprojekt som syftar till att implementera precisionsmedicin koordinerat i Sverige. Bakom satsningen står sju universitetslandsting/regioner tillsammans med landets medicinska fakulteter. Många professionella organisationer inklusive Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) är också aktiva deltagare inom GMS. Innovationsmyndigheten Vinnova har nu beslutat att ge ekonomiskt stöd till GMS, och med en medfinansiering från sjukvården och universitet så satsas 85 miljoner kronor under de två närmaste åren. Under denna tid kommer projektet främst att ha fokus på cancer, sällsynta ärftliga sjukdomar och infektionssjukdomar. På längre sikt kommer GMS även att inkludera de så kallade folksjukdomarna som hjärt-och kärl, autoimmuna och psykiatriska sjukdomar.

ISCN 2019 – synpunkter efterfrågas!

An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (ISCN) utkom senast 2016, och man planerar nu för en ny utgåva ISCN 2019. Nils Mandahl i Lund är medlem i ISCNs Standing Committee, och han välkomnar nu samtliga SFMG-medlemmar att inkomma med förslag och synpunkter inför den nya utgåvan. Se i övrigt Nils Mandahls brev i bifogad pdf-fil.

ISCN 2019
ISCN 2019
ISCN-2019.pdf
12.5 KiB
45 Downloads
Detaljer

Anmälan Onkogenetikdagarna 14-15/11, Lund

Det är nu möjligt att registrera sig till Onkogenetikdagarna 2018, 14-15 november på följande adress: https://mkon.nu/onkogenetikdagarna. För detaljer kring anmälan och information om konferensen hänvisas främst till denna webbplats. Mötet är i år förlagt till Skånes Universitetssjukhus Lund, och liksom föregående år behöver vi ta ut en anmälningsavgift av deltagarna.

Vi ser fram emot ett spännande program på det öppna mötet dag 1 (14 november). Årets tema är “Oncogenetics in the Precision Medicine Era”, där vi utöver flera intressanta svenska föreläsare även kommer att få ta del av perspektiv från Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York (Mark E. Robson) och från Storbritannien (D. Gareth Evans). Se även programmet nedan.

SFMGs onkogenetiska arbetsgrupp, genom
Hans Ehrencrona, Marie Stenmark-Askmalm och Samuel Gebre-Medhin

PROGRAM


2018-11-14
Open meeting (Aulan, SUS Lund): Oncogenetics in the Precision Medicine Era

09:00-09:30    Registration, coffee

09:30-09:45    Introduction, welcome Hans Ehrencrona, Lund

09:45-10:00    The value of precision medicine for Swedish health care Marie Stenmark-Askmalm, Lund

10:00-10:40    Germline implications of tumor genomic profiling Mark E. Robson, New York

10.40-11.25    Tumour testing for somatic and germline mutations in the UK D. Gareth Evans, Manchester

11:25-12:00    Whole-genome-sequencing predicts outcome and improves detection of targetable abnormalities in a population-based study of triple negative breast cancers Johan Staaf, Lund

12:00-13:00    Lunch

13:00-13:45    GMS solid tumors: Molecular characterization of solid tumors – national efforts and future perspectives Anders Edsjö, Lund

13:45-14:30    GMS hematology: Somatic and germline testing in myeloid neoplasms:  Why, who and how to test? Panagiotis Baliakas, Uppsala

14:30-15:00    Swedish “fika”

15:00-15:30    Molecular diagnosis in the targeted treatment era – the SCAN-B-rec project. Ana Bosch Campos, Lund

15:30-16:00    Next generation sequencing of solid tumours at Karolinska University Hospital – how to deal with germline mutations detected in paired normal samples? Emma Tham, Stockholm

16:00-16:30    Therapeutic implications of germline sequencing: PARP inhibitors and beyond? Mark E. Robson, New York

16:30-17:00    The national surveillance program within the Swedish p53 study (SWEP53) Svetlana Bajalica Lagercrantz, Stockholm

19:00              Dinner, Tegnérs Matsalar


2018-11-15
Nationellt möte för de onkogenetiska mottagningarna (Strålbehandlingens föreläsningssal)

OBS: Medlemskap i nätverket för onkogenetiska mottagningar är obligatoriskt för närvaro

Detaljerat program följer, ramtider:

09:00-14:30    Totaltid för mötet
10:00-10:30    Kaffe
12:00-13:00    Lunch

Anmälda punkter:

  • Reflektioner från gårdagen, GMS-RD ärftlig cancer – vad vill vi? (Samtliga)
  • Mesalamin vid förebyggande behandling av koloncancer vid Lynchssyndrom. (Ann-Sofie Backman)
  • Behov av strukturerad organisation för uppföljning av patienter med ökad risk för cancersjukdom (Ann-Sofie Backman/Marie Stenmark-Askmalm)
  • ”Snabbspår” ärftlig bröstcancer och förenklad mammografirutin (Marie Stenmark-Askmalm)
  • Reflextestning MSI/IHC vid CRC (Gustav Silander)
  • Klinisk handläggning – gör vi lika? (Christina Edwinsdotter)
  • DIRECT-studien (Anna Rosén)
  • SVEP53 (Svetlana Bajalica Lagercrantz, Meis Omran)
  • NOGA (Erik Björck)
  • Diskussion landet runt