Artikel om genetisk riskinformation

Carolina Hawranek, doktorand hos Anna Rosén i Umeå, har i ett nationellt samarbete med genetiska mottagningar i Sverige publicerat en artikel titulerad:
”Public support for healthcare-mediated disclosure of hereditary cancer risk information: Results from a population based survey in Sweden”
Artikeln finns att läsa på Hereditary Cancer in Clinical Practice: https://hccpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13053-020-00151-0
För fulltext PDF-fil att ladda ner är direktlänken: https://rdcu.be/b7fvG

Bakgrund – del av nationella DIRECT-studien
Studien är en av de förstudier som varit grunden för design av den nu pågående nationella multicenter randomiserade kliniska studien under namn ”DIRECT”, där 600 familjer rekryteras och randomiseras till antingen ordinarie mottagning (nuvarande praxis med familjemedierad infospridning) eller intervention (sjukvårdsassisterad spridning av riskinformation med erbjudande om informationsbrev direkt till högrisksläktingar).

Mer info finns på studiens webbsida på umu.se:
https://www.umu.se/forskning/projekt/genetisk-riskinfo-for-att-forebygga-cancer-direct-studien/

Komplett registrering på ClinicalTrials för den kliniska studien finns på:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04197856?id=NCT04197856&draw=2&rank=1&load=cart

GENTURIS webbinar Lynch syndrom mm, 30/9

 

 

Nu drar höstens webbinar-serie igång från det Europeiska Referensnätverket för Ärftliga tumörrisksyndrom – ERN GENTURIS. Först ut är professor Elke Holinski-Feder från Medical Genetics Center München som föreläser på ämnet HNPCC related tumour risk syndromes like Lynch Syndrome, Lynch-like syndrome and familial colorectal cancer type X – pathomechanisms and clinical implications. Se även pdf-fil nedan. Senare i höst följer webbinarier om TP53 och neurokutana tumörsyndrom. Anmälan till samtliga seminarier är kostnadsfri och sker via denna länk.

Svetlana Bajalica Lagercrantz, nationell koordinator GENTURIS, hälsar att undervisningsserien är perfekt för underläkare och ST-läkare samt genetiska vägledare och andra intresserade inom cancergenetik. Varmt välkomna!

GENTURIS Webinars 20200930 - EH Flyer Webinar
GENTURIS Webinars 20200930 - EH Flyer Webinar
GENTURIS_webinars_20200930-EH-flyer-webinar.pdf
91.9 KiB
36 Downloads
Detaljer

Rapport: Heritable Human Genome Editing

En kommission, the International Commission on the Clinical Use of Human Germline Genome Editing, har på uppdrag av National Academy of Medicine, National Academy of Sciences och The Royal Society publicerat en rapport med titeln Heritable Human Genome Editing, se pdf-fil nedan. Ett webbinarium på temat hölls också den 3 september 2020. För ytterligare information se International Commission on the Clinical Use of Human Germline Genome Editings hemsida.

Rapport - Heritable Human Genome Editing (the International Commission on the Clinical Use of Human Germline Genome Editing, 2020)
3.6 MiB
205 Downloads
Detaljer

SFMG arbetsgrupp för etik och policy

SFMG har inrättat en arbetsgrupp för etik och policy. Arbetsgruppen består av läkare, genetiska vägledare och sjukhusgenetiker från alla orter med klinisk genetisk mottagning i Sverige. Arbetet fokuserar på frågor som rör etik och policy (EoP) inom genetisk testning och har regelbundna arbetsmöten och kontakt med andra intressenter internationellt och nationellt för att ta fram policydokument med syfte att förbättra och harmonisera omhändertagandet av patienter vid kliniska genetiska mottagningar i Sverige. EoP-gruppen arbetar direkt mot och biträder styrelsen för Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik.

Angående onkogenetiska mötet 2020

Notis angående onkogenetiska mötet 2020

Uppsala står på tur för arrangemanget av höstens onkogenetiska möte som är planerat till 18 -19 november. Då vi befinner oss i dessa Corona-tider är det osäkert i vilken form det blir och vi återkommer efter sommaren med mer information.

Hälsningar,

Programgruppen, Klinisk genetik, Akademiska sjukhuset