Educational event “Hereditary myeloid malignancies”, Lund 7/5

Vänligen se bifogad pdf-fil om ett möte som organiseras i Lund den 7 maj 2019, Educational event “Hereditary myeloid malignancies, state of the art”.

Hereditary Myeloid Malignancies State Of The Art_Lund 7 Maj 2019
Hereditary Myeloid Malignancies State Of The Art_Lund 7 Maj 2019
Hereditary-myeloid-malignancies-state-of-the-art_Lund-7-maj-2019.pdf
139.4 KiB
108 Downloads
Detaljer

Genetikdagarna, Göteborg 23-25/1

Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) arrangerar varje år i samarbete med alternerande värdort Genetikdagarna, ett tredagars möte med såväl vetenskapligt innehåll som utbildning och verksamhetsnära samråd riktat till läkare, sjukhusgenetiker och genetiska vägledare inom ffa Klinisk genetisk verksamhet. Första dagen är en utbildningsdag där möjlighet ges för att bland annat ge kursinnehåll anpassat för ST-läkarnas utbildningsprogram samt för att vidareutbilda inom klinisk genetisk verksamhet.

2019 års möte arrangeras 23-25 januari i Göteborg, och hålls i Arken Hotel & Garden Spa konferensanläggning. För ytterligare information och anmälan, se mötets hemsida.

Vinnova-stöd till Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden (GMS) är ett nationellt samarbetsprojekt som syftar till att implementera precisionsmedicin koordinerat i Sverige. Bakom satsningen står sju universitetslandsting/regioner tillsammans med landets medicinska fakulteter. Många professionella organisationer inklusive Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) är också aktiva deltagare inom GMS. Innovationsmyndigheten Vinnova har nu beslutat att ge ekonomiskt stöd till GMS, och med en medfinansiering från sjukvården och universitet så satsas 85 miljoner kronor under de två närmaste åren. Under denna tid kommer projektet främst att ha fokus på cancer, sällsynta ärftliga sjukdomar och infektionssjukdomar. På längre sikt kommer GMS även att inkludera de så kallade folksjukdomarna som hjärt-och kärl, autoimmuna och psykiatriska sjukdomar.

ISCN 2019 – synpunkter efterfrågas!

An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (ISCN) utkom senast 2016, och man planerar nu för en ny utgåva ISCN 2019. Nils Mandahl i Lund är medlem i ISCNs Standing Committee, och han välkomnar nu samtliga SFMG-medlemmar att inkomma med förslag och synpunkter inför den nya utgåvan. Se i övrigt Nils Mandahls brev i bifogad pdf-fil.

ISCN 2019
ISCN 2019
ISCN-2019.pdf
12.5 KiB
56 Downloads
Detaljer