SFMG: Policy om disputationer

På förekommen anledning har SFMG:s styrelse nyligen diskuterat frågan om annonsering av disputationer på sfmg.se, då sådan annonsering inte har skett de senaste åren. Styrelsen vill uppmuntra till spridning av genetisk forskning, där kravet för att få sin disputation annonserad är att doktoranden är betalande medlem till SFMG. Alla doktorander och medlemmar som satt disputationsdatum är alltså varmt välkomna att höra av sig till föreningens sekreterare!