Skrivelse om skyddad titel för SG och GV

Föreningen Sveriges Sjukhusgenetiker (SSG) och Svenska Föreningen för Genetiska Vägledare (SFGV) har i samarbete med SFMG, Genomic Medicine Sweden (GMS) och Nationella Programområdet (NPO) för sällsynta diagnoser utfärdat en skrivelse som beskriver behovet att reglera titlarna sjukhusgenetiker respektive genetisk vägledare. Skrivelsen har denna vecka insänts till statsråden Jakob Forssmed och Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet.