SK-kurs Klinisk genetik, Stockholm 11-15/3

Karolinska anordnar en SK-kurs i klinisk genetik i Stockholm, 11-15 mars 2024. Kursen riktar sig främst till ST-läkare i klinisk genetik. Delmål som täcks enligt SOSFS 2015:8 är c1, c2, c4, c7, c11 och enl HSLF-FS 2021:8 STc1, STc2, STc4, STc7, STc11. För ytterligare information och anmälan, gå till Socialstyrelsens kurskatalog och sök på ”klinisk genetik”.