Symposium ”Next-Generation Diagnostics”, Stockholm 21/9

SciLifeLab Clinical Diagnostics Platform arrangerar ett vetenskapligt symposium betitlat Next-Generation Diagnostics, Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm, den 21 september 2016. För ytterligare information och anmälan, se symposiets egen webbplats.

Bild1