Två specialistläkartjänster, Uppsala

Klinisk genetik, Akademiska sjukhuset, Uppsala, utlyser två tjänster som specialistläkare/överläkare. För ytterligare information, se platsannonsen på Akademiska sjukhusets webbplats.