Chromosomes, genomes and cancer, Uppsala 27/11

Symposiet Chromosomes, genomes and cancer – a symposium in tribute to the memory of Lore Zech avhålls vid Rudbecklaboratoriet, Uppsala, den 27 november 2013. För ytterligare information, se:

Chromosomes, genomes and cancer, Uppsala 2013-11-27
Chromosomes, genomes and cancer, Uppsala 2013-11-27
ProgramChromosomesGenomesCancer.pdf
228.2 KiB
995 Downloads
Detaljer
Chromosomes, genomes and cancer, Uppsala 2013-11-27
Chromosomes, genomes and cancer, Uppsala 2013-11-27
ProgramChromosomesGenomesCancer.pdf
228.2 KiB
995 Downloads
Detaljer