SMER säger nej till mitokondriebyte

Statens Medicinsk-Etiska Råd (SMER) har publicerat rapporten ”Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter”. SMERs slutsats sammanfattas:

Ett enigt råd anser att tekniken idag inte är etiskt godtagbar mot bakgrund av det bräckliga kunskapsläget. En majoritet av rådets ledamöter anser dock att metoden i sig kan vara etiskt godtagbar under förutsättning att de medicinska riskerna och effekterna är godtagbara. En minoritet av ledamöterna i rådet anser emellertid att metoden inte är etiskt godtagbar i sig oavsett om tekniken utvecklas eller inte.

Ta del av den fullständiga rapporten på SMERs egen hemsida.