Medicinska Riksstämman, Stockholm 5-6/12

riksstamman_lars_980x120px

Svenska Läkaresällskapet bjuder in till Medicinska Riksstämman som avhålls på Stockholm Waterfront Congress Centre den 5-6 december 2013. SFMG deltar vid följande symposier:

  • Mb Osler (telangiectasia hereditaria hemorraghica) – ett tillstånd som berör många specialiteter. Fredag 6/12 kl 10.30-12.00, sal a2
  • Medfödda missbildningar: utredning och handläggning. Fredag 6/12 kl 12.30-14.00, sal 27

För ytterligare information och anmälan, se http://www.sls.se/Riksstamman/