Syndromdiagnostik, Stockholm 17-19/9

Kurs i syndromdiagnostik, Stockholm, 17-18/9 samt 19/9. Kursen riktar sig till läkare under utbildning och färdiga specialister som i sin vardag arbetar med patienter med oklara syndrom. Under två dagar behandlas grundläggande principer för klinisk undersökning, olika vanligt förekommande symtom och utredningsmetoder. Målet med kursen är att deltagarna efter slutförd kurs kan använda dysmorfologiska termer och har kunskapsunderlag att kunna genomföra en klinisk syndromutredning. Dag tre kommer två världsledande experter inom dysmorfologi och syndromutredning, Dian Donnai (Manchester) och Han Brunner (Nijmegen), att föreläsa och hålla i en session där deltagarna får möjlighet att presentera egna, olösta fall. Anmälan på www.karolinska.se/sallsyntadiagnoser.

För ytterligare info, vg se denna pdf-fil:

Syndromdiagnostik 17-19 September
Syndromdiagnostik 17-19 September
Syndromdiagnostik_17-19 september.pdf
100.5 KiB
999 Downloads
Detaljer