Anmälan Onkogenetikdagarna 14-15/11, Lund

Det är nu möjligt att registrera sig till Onkogenetikdagarna 2018, 14-15 november på följande adress: https://mkon.nu/onkogenetikdagarna. För detaljer kring anmälan och information om konferensen hänvisas främst till denna webbplats. Mötet är i år förlagt till Skånes Universitetssjukhus Lund, och liksom föregående år behöver vi ta ut en anmälningsavgift av deltagarna.

Vi ser fram emot ett spännande program på det öppna mötet dag 1 (14 november). Årets tema är ”Oncogenetics in the Precision Medicine Era”, där vi utöver flera intressanta svenska föreläsare även kommer att få ta del av perspektiv från Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York (Mark E. Robson) och från Storbritannien (D. Gareth Evans). Se även programmet nedan.

SFMGs onkogenetiska arbetsgrupp, genom
Hans Ehrencrona, Marie Stenmark-Askmalm och Samuel Gebre-Medhin

PROGRAM


2018-11-14
Open meeting (Aulan, SUS Lund): Oncogenetics in the Precision Medicine Era

09:00-09:30    Registration, coffee

09:30-09:45    Introduction, welcome Hans Ehrencrona, Lund

09:45-10:00    The value of precision medicine for Swedish health care Marie Stenmark-Askmalm, Lund

10:00-10:40    Germline implications of tumor genomic profiling Mark E. Robson, New York

10.40-11.25    Tumour testing for somatic and germline mutations in the UK D. Gareth Evans, Manchester

11:25-12:00    Whole-genome-sequencing predicts outcome and improves detection of targetable abnormalities in a population-based study of triple negative breast cancers Johan Staaf, Lund

12:00-13:00    Lunch

13:00-13:45    GMS solid tumors: Molecular characterization of solid tumors – national efforts and future perspectives Anders Edsjö, Lund

13:45-14:30    GMS hematology: Somatic and germline testing in myeloid neoplasms:  Why, who and how to test? Panagiotis Baliakas, Uppsala

14:30-15:00    Swedish “fika”

15:00-15:30    Molecular diagnosis in the targeted treatment era – the SCAN-B-rec project. Ana Bosch Campos, Lund

15:30-16:00    Next generation sequencing of solid tumours at Karolinska University Hospital – how to deal with germline mutations detected in paired normal samples? Emma Tham, Stockholm

16:00-16:30    Therapeutic implications of germline sequencing: PARP inhibitors and beyond? Mark E. Robson, New York

16:30-17:00    The national surveillance program within the Swedish p53 study (SWEP53) Svetlana Bajalica Lagercrantz, Stockholm

19:00              Dinner, Tegnérs Matsalar


2018-11-15
Nationellt möte för de onkogenetiska mottagningarna (Strålbehandlingens föreläsningssal)

OBS: Medlemskap i nätverket för onkogenetiska mottagningar är obligatoriskt för närvaro

Detaljerat program följer, ramtider:

09:00-14:30    Totaltid för mötet
10:00-10:30    Kaffe
12:00-13:00    Lunch

Anmälda punkter:

  • Reflektioner från gårdagen, GMS-RD ärftlig cancer – vad vill vi? (Samtliga)
  • Mesalamin vid förebyggande behandling av koloncancer vid Lynchssyndrom. (Ann-Sofie Backman)
  • Behov av strukturerad organisation för uppföljning av patienter med ökad risk för cancersjukdom (Ann-Sofie Backman/Marie Stenmark-Askmalm)
  • ”Snabbspår” ärftlig bröstcancer och förenklad mammografirutin (Marie Stenmark-Askmalm)
  • Reflextestning MSI/IHC vid CRC (Gustav Silander)
  • Klinisk handläggning – gör vi lika? (Christina Edwinsdotter)
  • DIRECT-studien (Anna Rosén)
  • SVEP53 (Svetlana Bajalica Lagercrantz, Meis Omran)
  • NOGA (Erik Björck)
  • Diskussion landet runt