Uppdaterade riktlinjer TP53

SFMGs onkogenetiska arbetsgrupp har i samarbete med styrgruppen för SVEP53-studien publicerat uppdaterade riktlinjer för uppföljning av individer med en medfödd patogen variant i TP53-genen, inkluderande Li-Fraumeni syndrom (LFS).

Medfödd patogen variant i TP53
Medfödd patogen variant i TP53
Riktlinjer_TP53_181021.pdf
398.4 KiB
4929 Downloads
Detaljer