Kurs: Humangenetik för blivande sjukhusgenetiker, Portugal

Kursen Basics in human genetic diagnostics – A course for CLGs in education organiseras i Figueira da Foz, Portugal den 5-9 september 2022. För ytterligare information och anmälan, se denna pdf-fil.