Förfrågan SLS medlemspanel

Svenska Läkaresällskapet (SLS) önskar upprätta en panel med föreningsanknutna läkare, med syfte att få bättre uppfattning om professionens åsikter i olika frågor. För anmälan till denna panel och ytterligare information, se denna pdf-fil.