INSTÄLLD! Dysmorfologidag, Uppsala 1/6

OBS! Tidigare annonserat möte är inställt.

Gruppen för dysmorfologi inom Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för Pediatrisk Genetik ånyo till ett dysmorfologimöte, denna gång i Uppsala. I samband med detta avhålls också ett extra årsmöte för att kunna genomföra en stadgeändring för arbetsgruppen.