Professur klinisk genetik, Stockholm

Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, utlyer en tjänst som Professor i klinisk genetik förenad med klinisk anställning som specialistkompetent läkare inom klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. För ytterligare information, se platsannonsen.