Cytogenetikk og genomisk dianostikk, Bergen 15-16/1

Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin vid Universitetsklinikken Haukeland Sykehus  inbjuder till vidareutbildningskursen Cytogenetikk og genomisk dianostikk, den 15-16 januari 2014 i Bergen. För ytterligare information och anmälan, se denna länk.