Berzelius symposium immunitet, Stockholm 28-29/5

Berzelius symposium Immunity and autoimmunity in early childhood arrangeras av Svenska Läkaresällskapet i Stockholm 28-29 maj 2020. Fokus är framförallt utvecklingen av immunförsvaret, men även medfödda monogena sjukdomar kommer att diskuteras. För mer info och anmälan, se symposiets hemsida.