Genomic Medicine Sweden på DN debatt

Idag publiceras en artikel på DN debatt undertecknad av den nationella styrgruppen för Genomic Medicine Sweden (GMS) och två större patientföreningar. För att implementering av genomisk medicin och precisionsmedicin för cancer och sällsynta diagnoser ska kunna accelereras i Sverige så argumenterar man för att vi behöver en moderniserad lagstiftning för datahantering, en hållbar och ändamålsenlig finansiering och en långsiktig nationell samordning. Läs debattinlägget på DNs webb här.