Utlysning anslag SLS

Svenska Läkaresällskapet utlyser forskningsanslag, stipendier och resebidrag, ansökningsperiod 1 december 2016 – 1 februari 2017. För närmare information, se SLS hemsida.