Funktionsområdeschef Klinisk Genetik, Stockholm

Karolinska universitetssjukhuset söker nu funktionsområdeschefer inom Funktion Karolinska Universitetslaboratoriet, inkluderande en ny chef för Klinisk Genetik. För ytterligare information, se platsannonsen.