Tjänst: Sjuksköterska/genetisk vägledare, Umeå

Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr) söker en sjuksköterska/genetisk vägledare till den cancergenetiska mottagningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. För ytterligare information och ansökan, se platsannonsen.