Policydokument datadelning

Ett policydokument, Delning av genotyp- och fenotypdata vid utredningar för sällsynta diagnoser och andra ärftliga sjukdomar, har tagits fram av medicinskt ledningsansvariga vid de kliniskt genetiska laboratorierna i Sverige, och SFMG har vid föreningens årsmöte 27 januari 2021 ställt sig bakom formuleringarna i dokumentet, se pdf-filen nedan.

Policydokument Datadelning
Policydokument Datadelning
Policydokument-datadelning_v20210127.pdf
Version: 2021-01-27
200.6 KiB
361 Downloads
Detaljer