Skrivelse till Socialstyrelsen: Klinisk genetik och NHV

Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG), Nationella programområdet för Sällsynta sjukdomar (NPO Sällsynta), Chefsnätverket för de Kliniskt genetiska enheterna i Sverige och Genomic Medicine Sweden Rare Diseases (GMS-RD) har utfärdat en skrivelse till Socialstyrelsen avseende rollen för Klinisk genetik relaterat till utredningarna och beslut om nationell högspecialiserad vård (NHV).