SFMG avstår från uppdateringar på Google+

För största möjliga transparens och möjlighet till delaktighet så delar SFMG alla nyheter under SFMG Aktuellt via sociala medier. Vi har nu emellertid beslutat att (tills vidare) avstå från fortsatta uppdateringar på Google+ av tekniska skäl. SFMG rekommenderar i stället att ni ansluter er till våra sidor på Facebook eller Twitter.