SFMG årsmöte 2020 – protokoll, stadgar, dokument

Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik avhöll sitt årsmöte onsdag 29 januari 2020. Vänligen se bifogade filer med årsmötesprotokoll 2020, verksamhetsberättelse 2019, uppdaterade stadgar för SFMG samt nya styrande dokument.

Icon of Årsmötesprotokoll SFMG 2020 Årsmötesprotokoll SFMG 2020 (581.6 KiB pdf)
Icon of Verksamhetsberättelse SFMG 2019 Verksamhetsberättelse SFMG 2019 (143.4 KiB pdf)


Icon of Riktlinjer för finansiellt bidrag från SFMG Riktlinjer för finansiellt bidrag från SFMG (126.0 KiB pdf)