SFMG årsmöte 2020 – protokoll, stadgar, dokument

Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik avhöll sitt årsmöte onsdag 29 januari 2020. Vänligen se bifogade filer med årsmötesprotokoll 2020, verksamhetsberättelse 2019, uppdaterade stadgar för SFMG, Ulf Kristofferssons presentation avseende Sverige-statistik samt två nya styrande dokument som beskriver proceduren för nominering av hedersledamot i SFMG samt riktlinjer för finansiellt bidrag från SFMG.

Icon of Årsmötesprotokoll SFMG 2020 Årsmötesprotokoll SFMG 2020 (581.6 KiB pdf)
Icon of Verksamhetsberättelse SFMG 2019 Verksamhetsberättelse SFMG 2019 (143.4 KiB pdf)

Icon of Stallet Sverigestatistik 2019 Stallet Sverigestatistik 2019 (168.4 KiB pdf)
Icon of Nominering av hedersledamot i SFMG Nominering av hedersledamot i SFMG (119.5 KiB pdf)
Icon of Riktlinjer för finansiellt bidrag från SFMG Riktlinjer för finansiellt bidrag från SFMG (126.0 KiB pdf)