Seminarium ”Liquid biopsies for next-generation diagnostics”, Uppsala 29/11

Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet och SciLifeLab organiserar symposiet Liquid biopsies for next-generation diagnostics på Rudbecklaboratoriet, Uppsala den 29 november 2017. För ytterligare information och anmälan, se symposiets webbsida.