Seminarium CRISPR/Cas9, Riksdagen, Stockholm 4/11

Statens medicinsk-etiska råd (Smer), Gentekniknämnden och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) anordnar ett seminarium om genredigeringstekniken CRISPR/Cas9 i Riksdagshuset, Stockholm den 4 november 2015. Seminariet är inte öppet för allmänheten, men intresserade inom professionen är välkomna att närvara. För ytterligare information och anmälan, se utlysningen på Rifos webbplats.