SciLifeLab info helgenomsekvensning, Stockholm 27/1

SciLifeLab organiserar en Information Day for Human Genome Sequencing at SciLifeLab i Stockholm, 27 januari 2015. Man vill särskilt betona programpunkten ”The Swedish Genomes Program and the Biodiversity Program. A second call for national projects will be launched in January, 2015 with closing date in March, 2015.”

För ytterligare information och agenda, se evenemangets hemsida.